توالت فرنگی دافنه

توالت فرنگی دافنه

دارای مکانیزم دوزمانه برای صرفه‌جویی در مصرف آب

درب آرام‌بند با نصب سریع

تخلیۀ سریع با سیستم فلاشینگ توربوجت و خروجی مکانیزم 2 اینچ