توالت فرنگی وال هنگ آرتا

توالت فرنگی وال هنگ آرتا با طراحی بی‌نظیر

زیبا در طراحی و مناسب برای سرویس‌های بهداشتی کوچک و بزرگ

طراحی صاف و مسطح، با پیچ نصب مخفی

بهداشتی و نظافت آسان

درب آرام‌بند و آسان‌نصب

تخلیۀ سریع و بدون نقص با سیستم فلاشینگ ریزشی