توالت فرنگی آدونیس

توالت فرنگی آدونیس

دارای مکانیزم دوزمانه برای صرفه‌جویی در مصرف آب

درب آرام‌بند و آسان‌نصب

تخلیۀ سریع با سیستم فلاشینگ توربوجت و خروجی مکانیزم 2 اینچی